Hakkımızda2018-12-19T07:27:09+00:00

Evolve Leadership and Coaching

İnsan kaynakları yönetimi, danışmanlık ve yönetici koçluğu konusunda yirmi yıldan fazla deneyim sahibi Evrim Yerli tarafından 2014 yılında kurulmuştur.

  • Kurumlar bünyesinde hem grupların hem de bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlanan eğitim, gelişim ve danışmanlık programları;
  • Bireylerin ihtiyaçlarına yönelik mentorluk ve koçluk programları;
  • Koçlara yönelik mentor koçluk ve süpervizyon hizmetleri sunmaktadır.

Evolve, ICF standartlarına göre koçluk hizmeti vermekte; çalışmalarında ORSC, Geştalt, Marshall & Goldsmith, Team Diagnositcs ve Sistemsel Takım Koçluğu öğretilerini kullanmaktadır.

Liderlik ve Koçluk Yaklaşımımız

Evolve Leadership and Coaching olarak tüm hizmetlerimizde liderlik gelişimi ve koçluk üzerine farklı öğreti ve yaklaşımları benimsiyoruz.

Liderliğe bakışımızda Gestalt öğretisinin bütüncül yaklaşımını esas almaktayız. Bu yaklaşıma göre her insan daima dört boyutta var olur: Beden, Duygu, Zihin ve Manevi (Anlam Arayan Ruhsal Boyut). Hayattan elde edilecek doyum ancak bu dört boyutun da yaşatılmasıyla mümkün olur.

Bu sebeple, liderin kendi içsel yolculuğunda her boyuta dair farkındalığını güçlendirerek; hayatının genelinde, aldığı kararlarda ve seçimlerinde tüm boyutları dengeli bir şekilde gözetmesini hedeflemekteyiz.

Öte yandan, genel olarak liderlik yaklaşımları merkezine yalnızca lideri almakta ve liderin gelişimine odaklanmaktadır. Fakat bizim için, liderlik; liderden ötesidir. Bir ortamda lider kadar takipçileri, paylaştıkları ve birlikte inşa ettikleri bağlam ve ortam, ve hepsini bir araya getiren ortak amaç var olduğunda ve bu dinamik sağlıklı çalıştığında gerçek liderlikten bahsedebiliriz. Bu bağlamda, liderlik gelişimi ve koçluk programlarımızı sistemin bütününü anlamaya yönelik (sistemik) bakış açısı ile inşa etmekteyiz.

Bize göre liderlik, içten dışa olduğu kadar, dıştan içe doğru da bir yolculuktur. Bu nedenledir ki liderin sistemde yarattığı etkiyi fark etmesi ve yaratmak istediği etkiyi bilinçli ve niyete dayalı olarak şekillendirmesi önemlidir. (Daha fazla bilgi için: Donna Ladkin, Leadership Moment, Rethinking Leadership) https://www.youtube.com/watch?v=TOIu-Ign_B8

Bu süreçte liderlik gelişimini konu uzmanı liderlikten, toplumda dönüşüm yaratan liderliğe doğru evrilen bir yolculuk olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki, bu yolculukta bir üst basamağa yükselmek ancak alttakileri kapsayıp aşmak ile mümkündür. (Daha fazla bilgi için: Bill Joiner ve Stephen Josephs, Leadership Agility) http://www.changewise.biz/

Biz Kimiz?

Evrim Yerli
Evrim YerliMA (Liderlik ve Koçluk)
Evolve Liderlik ve Koçluk, Kurucu
EMCC Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2021)
Koç Üniversitesi, İşletme Enstitüsü Kıdemli Öğretim Görevlisi
Selin Üstüner
Selin ÜstünerMSc., ATC
İçerik ve Tasarım Danışmanı, Profesyonel Koç
Burçak Çullu
Burçak ÇulluMA
Profesyonel Koç, İK Gelişim Danışmanı